Plastic leidt tot dierenleed

Verstrengelingen, verstikkingen en microplastic deeltjes verstoren de leefomgeving van mariene zeedieren. Dit omdat deze microdeeltjes in de zee terechtkomen. In onze oceanen weegt plastic afval zwaarder dan de al het plankton.

Plastic verteert niet 

Plastic is materiaal dat niet vergaat. Het verdeelt zich in steeds kleinere stukjes. 33% van al het plastic wordt slechts 1 keer gebruikt en dan beland het in de prullenbak.

Plastic tast menselijke gezondheid aan

Chemicaliën die worden uitgeloogd door plasticdie bevinden zich in bloed en weefsel van bijna iedereen, De gevolgen van het binnen krijgen van plastic zijn:

 • Verhoogde kans op borst, hersen en prostaatkanker
 • Concentratiestoornissen
 • Diabetes
 • Leer stoornissen
 • Obesitas

Plastic bederft ons grondwater

Er zijn tienduizenden stortplaatsen over de hele wereld. Onder deze stortplaatsen is de grond vergiftigd met chemicaliën dat in het grondwater terecht komt en uiteindelijk in meren en rivieren.

Plastic kost miljarden om te verminderen

Alles lijdt onder de plastic pollution. Toerisme, recreatie, bedrijven, de gezondheid van mensen, dieren, vissen en vogels, vanwege plastic vervuiling. De financiële schade die voortdurend wordt toegebracht, is onschatbaar.

Plastic trekt ander afval aan. 

Fabrikanten voegen in plastic allerlei chemische stoffen toe zoals BPA’s (bisfenol A) en PVCs (Polyvinylchloride). Deze olieachtige giffen stoten water af en houden zich aan op aardolie gebaseerde objecten zoals plastic afval.

Plastic stapelt zich alleen maar op

Amerikanen gooien meer dan 30 ton plastic per jaar weg, slechts 8% wordt hiervan gerecycled. De rest komt terecht op stortplaatsen of wordt verbrand. Dit zijn vaak materialen die bij elkaar gevoegd zijn en niet gerecycled kunnen worden.

Plastic vergiftigd onze voedselketen

Zelfs plankton, de kleinste wezens in de oceaan eten microplastics en absorberen hun gifstof. De stof verdringt voedingsalgen die andere dieren in de voedselketen nodig hebben.

Overige feitjes

 • Plastic is 108 jaar geleden uitgevonden
 • Plastic is volledig kunstmatig
 • 41% van het zwerfvuil op stranden is afkomstig van de zee.
 • Het grootste deel van zwerfvuil op Nederlandse stranden is plastic dat is 49%
 • Er sterven miljoenen zeevogels jaarlijks aan afval in de oceaan.
 • Op een stukje van 1 km2 drijven er 18.000 microplasticjes.
 • Bio plastic is net zomin afbreekbaar in de zee dan normaal plastic.
 • De productie van plastic is 8% van het totale oliegebruik.
 • In 2050 drijft er meer plastic in de zee dan er vissen zwemmen.
 • 1400 soorten zeedieren lijden onder het gebruik van plastic.

Voor meer informatie over plastic of bio plastic kijk op plastic pollution coalition  of op nos 

Klik hier voor de pdf voor meer feiten